Kuipers Logistics bespaart 18,3% op levering van gas & elektra, na één jaar zelfs 24,4%

Vijfentwintig jaar geleden gestart als transportbedrijf met één vrachtauto. In 2008 uitgegroeid tot Kuipers Logistics en Kuipers Air & Sea. Anno 2012 toegerust om een totaalpakket ‚Vervoer & Logistiek‘ te bieden, op maat van de klant:

 • weg-, lucht- en zeetransport, inclusief combinaties ervan
 • binnen en ook buiten Europa
 • opslag
 • complete logistieke service.

Twee belangrijke peilers voor het succes van Kuipers Logistics en Kuipers Air & Sea zijn een flexibel wagenpark en bekwame, betrokken medewerkers.

Dat Kuipers het welzijn van zijn medewerkers serieus neemt, blijkt bijvoorbeeld uit de verkiezing tot Arbobedrijf van het jaar (2005) en de bekroning met de Onderne-
mersprijs Transport en Logistiek Nederland, gericht op security management (2007).

Daarnaast is Kuipers een kostenbewust logistiek bedrijf. „In het kader van duurzaam ondernemen hebben we voortdurend aandacht voor optimale prijzen en kosten“, aldus directeur Harry Kuipers. „Ook hebben we in 2011 de ‚duurzame‘ Lean and Green Award in de wacht gesleept“.

Het introductietelefoontje van Expense Reduction Analysts-consultant Arjan Schoonderwoerd werd dan ook direct omgezet in een kennismakingsafspraak. Kuipers wilde graag meer weten over de diensten van Expense Reduction Analysts.

Hoofdbrekens
Kuipers Logistics heeft veel kostensoorten goed onder controle. „Maar onze post gas & elektriciteit heeft me al heel wat hoofdbrekens opgeleverd“, zo vertelde Gerard Schepers, controller. Door de jaren heen waren er diverse contracten afge-sloten, met verschillende looptijden en bij verschillende aanbieders, voor levering en voor beheer. Bovendien werd op verschillende manieren gefactureerd, via zeven maandelijkse facturen, met uiteenlopende coderingen. Kortom, door de vele bomen was het bos niet meer te zien.

Kuipers Logistics had grote behoefte aan onafhankelijk onderzoek en advies. Eerdere pogingen op dit gebied waren op niets uitgelopen, mede door privatisering van energielevering.

De heldere, stapsgewijze werkmethode van Expense Reduction Analysts met daarbij het principe ‚no cure no pay‘ sprak Schepers aan. Schoonderwoerd kreeg de opdracht om ‚alles omtrent gas & elektra‘ in kaart te brengen. Om te onderzoeken of gemaakte afspraken werden nagekomen. En om te adviseren wat anders georganiseerd kan worden.

Alles uitgeplozen
Schoonderwoerd: „Ik heb alles uitgeplozen. En dat heeft zeker duidelijkheid opgeleverd. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de gasaansluiting door de leverancier als grootverbruik aansluiting werd afgerekend, terwijl er volgens de regels sprake was van kleinverbruik. Dat er jaaroverzichten ontbraken. En dat er geen controle op het gasverbruik was geweest. Bovendien kwam uit mijn onderzoek naar voren, dat de tarieven voor de levering van gas en elektra niet meer marktconform waren.‘

„Maar daarnaast ook een pluim voor de kostenbewuste inslag van Kuipers. De energiebesparende acties die het be-drijf op eigen initiatief had ingezet, zoals spaarlampen, bewegingsmelders en HR verwarmingsketels, bleken adequaat en rendabel.“

Inzicht en grip
Schepers was ingenomen met de heldere analyse. „De toelichting over ‚wie beheert wat en waarom‘ en het inzicht in de facturenstroom geven me weer grip op onze energie-zaken.“

Daarnaast gaf hij Schoonderwoerd groen licht om te onderzoeken of gas en elektra goedkoper geleverd kunnen worden door een of twee betrouwbare leveranciers.

Tender
Schoonderwoerd: „Ik heb een tender uitgezet onder acht leveranciers van gas en elektra. Met daarbij het verzoek om markt-interessante mogelijkheden voor te stellen, bijv. variatie in looptijden, kortingen, vaste en/ of variabele tarieven.“

De tender leverde vier bruikbare voorstellen op. „Gezien de onstabiele economische situatie heb ik Schepers geadviseerd nu geen langdurende contracten af te sluiten.“

Oplopende besparing
Kuipers Logistics heeft op basis van de voorstellen besloten gas en elektra door één leverancier te laten verzorgen, voor een vast tarief en voor een periode van twee jaar. Deze keuze levert een besparing op van 18,3% per jaar.

Het nieuwe contract is ingegaan op 1 maart 2011. Omdat de prijzen voor gas & elektra in de loop van 2011 gestegen zijn, is de besparing na één jaar opgelopen tot 24,4%.

Nazorg
Als nazorg volgt Schoonderwoerd de marktsituatie gedurende 48 maanden continu.

Op basis daarvan kan de klant bij het aflopen van het contract weloverwogen kiezen voor die contractduur die op dat moment het beste past bij de economische trend.

„Wij zullen Expense Reduction Analysts zeker aanbevelen aan relaties. Open staan voor Expense Reduction Analysts‘ uitgebreide mogelijkheden om op je kosten te besparen, is altijd waardevol!”

Harry Kuipers, Kuipers Logistics, Director

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client