Smart Industry: Zijn de KMO's er klaar voor?

Het Internet der Dingen is in opkomst – Hoe bereidt het KMO zich hierop voor?

Tijdens 's werelds grootste industriële beurs in Hannover in april 2015 was het een veelbesproken thema: Smart Industry (ook wel Industry 4.0) of het Internet der Dingen. Volgens inschattingen van handels- en brancheorganisaties, maar ook van experts in het bedrijfsleven, economie, wetenschap en politiek hebben we het hier absoluut over de 4e industriële revolutie.

Dit betekent dat apparaten die via internet werken niet langer worden bediend door mensen. Deze apparaten zullen in de nabije toekomst voornamelijk met elkaar samenwerken.

Door deze voortdurende communicatie op alle niveaus van de waardeketen kunnen er allerlei interessante mogelijkheden ontstaan voor het bedrijfsleven. De productiviteit zal waarschijnlijk aanzienlijk toenemen en de kosten zullen gelijktijdig afnemen. Bedrijven hopen hun productiecycli te verbeteren en te versnellen om beter te kunnen voldoen aan de eisen en specificaties van de klant. Ook hopen ze zo in te kunnen spelen op de verbreding en instapmogelijkheden binnen nieuwe markten.

Voordat dit soort scenario's kunnen worden toegepast, moeten er eerst belangrijke vragen beantwoord worden – te beginnen met de bestaande infrastructuur. De economie wordt steeds digitaler en de hoeveelheden gegevens die hiermee gepaard gaan nemen alsmaar toe. Die gegevens moeten worden verwerkt, verzonden en opgeslagen. Tijdens het verzenden – de communicatie tussen machines gedurende het productieproces – moeten interfaces worden aangepast en standaardinstellingen worden ontwikkeld. De bandbreedte moet de enorme hoeveelheid gegevens bovendien aankunnen. Hier zijn zowel de overheid als het bedrijfsleven voor nodig.

Smart Industry financieren

Het marktonderzoeksbureau Feedbaxx en Expense Reduction Analysts onderzoeken binnen een Europese studie hoe midden- en kleinbedrijven zich hebben voorbereid op de komst van Smart Industry oftewel digitalisering en voor welke urgente vraagstukken besluitvormers in het bedrijfsleven komen te staan.

Aan de hand van dit onderzoek kan worden bepaald of dit onderwerp op de agenda staat bij het MKB, wat de verwachtingen van besluitvormers zijn voor hun bedrijf en waar de grootste kansen, bedreigingen, risico's en struikelblokken liggen.

 

 

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client