BEDRIJFSTAKKEN

Publieke sector

Hoewel haar grootte sterk afhangt per land, vertegenwoordigt de publieke sector een aanzienlijk deel van de economie: nationale en lokale overheden, openbaar vervoer, defensie, politie, onderwijs, etc. vereisen massale aankopen om te functioneren en diensten aan de bevolking te kunnen verlenen. Aanbestedingen in openbare diensten zouden veelal van kostenbeheersingsprogramma's kunnen profiteren om hun structuur te optimaliseren en een hoog niveau van dienstverlening aan de belastingbetaler te handhaven.

Gerelateerde case studies

 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client