Waarover de CFO en CPO het eens zouden moeten zijn (maar niet altijd bespreken)

Waarover de CFO en CPO het eens zouden moeten zijn (maar niet altijd bespreken).

6 kernthema’s voor het bepalen en realiseren van Indirecte Kosten management doelstellingen.

Cost Management is normaal gesproken een goed geïntegreerd deel van business controlling. Zeker wanneer het de strategische kosten betreft, zoals grondstoffen, Capex, personeel, etc. Verassend genoeg is dit vaak niet zo bij indirecte of operationele kosten. Immers, dit interessante cluster van gefragmenteerde uitgaven maken toch niet zelden 10 tot 20% van de omzet uit, afhankelijk van de bedrijfstak. De potentiele impact op de bruto marge is daarom enorm, maar wordt kennelijk ook vaak enorm onderschat. 

Wij geloven, dat - wanneer de kostendoelen en strategieën van een onderneming transparant zijn en beter afgestemd tussen Finance en Inkoop - dit belangrijke additionele besparingen en andere voordelen kan ontsluiten. In dit rapport treft u praktische tips en hulpmiddelen aan voor een goed werkende kostenreductie-samenwerking tussen de Finance en Inkoop disciplines.

 

Over de auteur:

 

 

 

 

 

 

Peter de Heer is een senior business manager, met een grote ervaring binnen verschillende Fortune 500 ondernemingen. Hij kan bouwen op een brede ervaring in business, inkoop en general management posities in verschillende landen in West- en Oost Europa en Latijns Amerika.

Peter is partner bij Expense Reduction Analysts sinds 2009 en begeleidt nationale en internationale projecten voor middelgrote en grote ondernemingen. Hij is met name gericht op het realiseren van proces- en inkoop-efficiëntie voor zijn opdrachtgevers.


Whitepaper Download

Naam*
Achternaam*
Functie*
Organisatie*
E-mail*
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client
 • client