Maintenance Partners – Belgium – NL

Construction and Engineering

Case Study – Maintenance Partners

“Door de economische crisis waren wij genoodzaakt om alle aspecten van ons bedrijf te herbekijken. Als één van de acties om de competitiviteit te handhaven startten wij een globaal kostenbesparingsprogramma op waarbij we een beroep deden op een externe partner voor de analyse en opvolging van duidelijk gedefinieerde aankoopprocessen”, opent Dirk Coveliers, General Manager Maintenance Partners.

Download de case study hier

Kostenbesparing leidt tot hogere competitiviteit

Maintenance Partners Case Study
Download

Voer uw e-mailadres in

“Door de economische crisis waren wij genoodzaakt om alle aspecten van ons bedrijf te herbekijken.”

Dirk Coveliers - General Manager, Maintenance Partners

Localised and keyword rich heading for case study