Christophe De Vleeschouwer

Christophe De Vleeschouwer (geboren in 1958) heeft een brede ervaring van grote organisaties (auditor, logistieker, financiële verantwoordelijke, hoofd van filialen…).

Hij is gediplomeerd in Economie (UCL) en gespecialiseerd in Strategische Diensten (INSEAD). Hij werkte bij PetroFina (Total) waar hij managementfuncties heeft uitgeoefend aan de hoofdzetel alsook in verenigingen (Joint Ventures) in het buitenland.

Sinds 2011 is Christophe Partner by Expense Reduction Analysts in België. Hij is gespecialiseerd in categorieën die te maken hebben met energie en coördineert eveneens multi-projecten missies in verschillende sectoren (Bank, Ziekenhuizen, Onderwijs…).

Christophe is Franstalig en spreekt vloeiend Nederlands en Engels.

________________________________________________________________________________________

Christophe De Vleeschouwer (né en 1958) a une large expérience des grandes organisations (auditeur, logisticien, responsable financier, chef de filiales …).

Licencié en Economie (UCL) et spécialisé en Services Stratégiques (INSEAD) il rejoint PetroFina (Total) où il a exercé des fonctions de management au siège central et en associations (Joint Ventures) à l’étranger. Depuis 2011, Christophe est Partner d’Expense Reduction Analysts en Belgique. Il est spécialisé dans les catégories liées à l’énergie, et coordonne aussi des missions multi-projets dans divers secteurs (Bancaire, Hospitalier, Enseignement …).

Christophe est francophone et parle couramment le Néerlandais et l’Anglais.