Danny Decupere

Danny Decupere

Danny Decupere is economist van opleiding. Na een periode van vier jaar als assistent Internationale Economie aan de KUL begon hij aan een succesrijke carrière van meer dan 20 jaar in de financiële sector.

Bij de Beurs van Brussel begeleidde hij bedrijven bij hun beursintroductie. Nadien bij beursvennootschap Branquart Costermans Securities en later bij het toenmalige Fortis Bank analyseerde hij Belgische beursgenoteerde bedrijven als Equity Analyst.

Nadien vervoegde hij het Structured Credit Management team van Fortis Bank als Portfolio Manager om er mee een aanzienlijke portefeuille (ongeveer 33 miljard euro) van gestructureerde kredieten te beheren. Eind 2008 stond hij mee aan de wieg van Royal Park Investments , de vennootschap waarin bepaalde financiële activa van Fortis Bank met betrekking tot haar redding in werden onder gebracht. Na de opstart werd hij er verantwoordelijk voor de dagelijkse financiering als Senior Treasury Manager.

Deze opdracht werd na vijf jaar met succes voltooid door een geslaagde verkoop van de resterende portefeuille aan een amerikaans fonds. Nadien werd hij directeur bij B-Crown Advisors, gespecialiseerd in advies in verband met alternatieve/gestructureerde financiering, effectisering, schuldherstructurering en waardering van portefeuilles van financiële activa.


Danny Decupere studied economics. After a period of four years as an assistant in International Economics at the KUL, he started a successful career of more than 20 years in the financial sector.

At the Brussels Stock Exchange he guided companies with their IPO. Afterwards at brokerage firm Branquart Costermans Securities and later at Fortis Bank, he analyzed Belgian listed companies as an Equity Analyst.

Afterwards he joined Fortis Bank’s Structured Credit Management team as Portfolio Manager to manage a substantial portfolio (around 33 billion euros) of structured credits. At the end of 2008, he was involved in the start-up of Royal Park Investments, the company in which certain financial assets of Fortis Bank with regard to its rescue were subsumed. After the start-up, he became responsible for the daily financing as Senior Treasury Manager.

This assignment was successfully completed after five years through a sale of the remaining portfolio to an American fund. Afterwards he became director at B-Crown Advisors, specializing in advice on alternative/structured funding, securitization, debt restructuring and valuation of portfolios of financial assets.