De COVID-19-epidemie treft de economie al meer dan een jaar zwaar. De ouderenzorg ontsnapt hier niet aan. Expense Reduction Analysts voerde een grote Europese enquête uit bij 8.000 woonzorgcentra. Het doel? De impact van het coronavirus in kaart brengen en de maatregelen evalueren die moeten genomen worden om de kosten te optimaliseren. Pascal Herroelen, Partner bij ERA en verantwoordelijk op Europees niveau voor de divisie Healthcare Solutions, licht de resultaten toe.

De bewoners en het personeel staan voor enorme uitdagingen

De COVID-19-crisis zorgde voor ongekende uitdagingen voor het management en het personeel van woonzorgcentra, maar ook voor de bewoners en hun gezinnen. Tijdens de eerste golf moesten de bewoners het zonder fysiek contact en bezoek van hun familieleden stellen. Hierdoor ervaarden ze een groot isolement. Dit had gevolgen voor hun algemene fysieke conditie. De zorgteams werden gemobiliseerd om deze buitengewone omstandigheden het hoofd te bieden. Ze hebben dag en nacht gewerkt om de continuïteit van hun activiteiten in de best mogelijke omstandigheden te verzekeren. Dit resulteerde in uitputting en leidde tot een toename van het ziekteverzuim. De algemene context van angst en het toegenomen aantal sterfgevallen leidde tot het ontstaan van psychologische ondersteuningscellen.

Een lagere bezettingsgraad, onder meer door een klimaat van wantrouwen

Een voldoende hoge bedbezetting is essentieel voor het evenwicht van woonzorgcentra. De eerste golf bracht een hoger dan gemiddeld aantal sterfgevallen met zich mee. In combinatie met de negatieve berichtgeving in de media leidde dit tot een aanzienlijke daling van het aantal nieuwkomers. Zelfs vandaag nog blijft de bezettingsgraad zorgwekkend.
‘Ondanks ongelooflijk moeilijke omstandigheden zijn de meeste woonzorgcentra erin geslaagd het virus in te dammen, dankzij een uitstekend beheer en de toewijding en het professionalisme van hun medewerkers’, zegt Pascal Herroelen, Partner bij ERA en de Europese verantwoordelijke voor Healthcare Solutions.

De zorgwekkende prijsstijgingen

Door de sterk toegenomen vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen, mondmaskers en hydroalcoholische gels, schoten de prijzen de hoogte in. Hierbij kwamen nog een stijging van de salariskosten door overwerk en de kosten voor de aanwerving van extra uitzendkrachten.
‘Alle respondenten zijn het erover eens dat de beschermingsmiddelen de belangrijkste reden zijn voor de prijsstijgingen. Voor 88% van de respondenten waren schoonmaakproducten het duurst, gevolgd door medische apparatuur (77%), voeding (68%), salarissen (48%) en farmaceutische producten (45%)’, vult Herroelen aan.

Een duidelijke behoefte aan financiële steun

In alle landen zijn de bevindingen duidelijk: de prijzen zijn aanzienlijk gestegen voor een aantal producten en zullen waarschijnlijk op dit niveau blijven. De ondersteuning vanwege de autoriteiten is onvoldoende en niet altijd doeltreffend. De meeste reacties die verzameld werden in de 14 bevraagde landen (België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Slowakije, Spanje, Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk) wijzen in dezelfde richting: al deze elementen wogen tijdens de eerste golf op de administratieve en financiële organisatie van woonzorgcentra. Ondanks de positieve reacties hierop en de ondersteuningsmaatregelen van de regeringen sinds de zomer, evenals de vaccinatiecampagne sinds begin 2021, heeft de gezondheidscrisis haar sporen nagelaten en zullen deze nog vele jaren voelbaar zijn.

Woonzorgcentra moeten daarom zo snel mogelijk nieuwe financieringsbronnen vinden en tegelijkertijd de continuïteit van de kwaliteit van hun dienstverlening waarborgen. Deze dringende zoektocht naar nieuwe financieringsmethoden is vandaag de bezorgdheid van de bevraagde woonzorgcentra. Het management moet het financieel beheer pragmatisch herbekijken. ’Meer dan ooit willen we woonzorgcentra ondersteunen en passende financiële oplossingen bieden. Ze moeten hun middelen inzetten met de focus op hun core business om deze crisis zo goed mogelijk door te komen. De teams van Expense Reduction Analysts stellen hun financiële expertise en diepgaande kennis van de woonzorgcentra ter beschikking. Het is onze ambitie om hen concrete voorstellen van nieuwe financieringsbronnen te doen. Dat is de sleutel tot het optimaliseren van hun kosten. Zo bieden we hen de middelen om uit deze crisis te komen’, besluit Herroelen.