Als gevolg van de coronacrisis en de stijgende grondstofprijzen is de inflatie gestegen. Het is een nobel doel van de Europese Centrale Bank om de rente bewust laag te willen houden, maar dit heeft als bijkomende effect dat het de voorzichtige groei remt. Stijgende intrestvoeten zijn mogelijk niet meer tegen te houden. Het rentebeleid van de ECB creëert onzekerheid en remt de groei… Wat doe je dan? Je situatie alvast optimaliseren of afwachten?

Er is veel onzekerheid in de markt. De periode die voor ons ligt is misschien nog te weinig representatief om je toekomstbeleid er op af te stemmen. En wat er ons nog te wachten staat, weet niemand 100% zeker. Gaat de inflatie zoals verwacht weer normaliseren naar waarden rond de 2%? Valt het dan wel mee met de stijging van de korte- en langetermijnrente? Eén ding is zeker: ook bij onzekerheid heeft het weinig zin om niets te doen. Je indekken tegen renteschommelingen heeft uiteraard zijn kost, en die is niet min.

Een sitting-duck strategie is zelden een goede aanpak. Je kunt beter nu je financiële situatie en vermogen optimaliseren (bij een lage rentevoet) dan gewoon af te wachten. We kunnen je hierbij adviseren en begeleiden.

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.