In de vorige nieuwsbrief ontdekte je al enkele minder voor de hand liggende manieren om te besparen op energie. Het belang van de juiste netspanning en het nut van nieuwe technologieën, zoals Artificiële Intelligentie, is nu al duidelijker.

In deze bijdrage vervolledigen we het plaatje. Globaal bekeken onderscheiden we bij Expense Reduction Analysts (ERA) 5 verschillende hefbomen die je energiekost kunnen beïnvloeden: je consumptieprofiel, de energie-efficiëntie, de productie & levering, het leveringscontract en de belastingverminderingen of subsidies.

Consumptieprofiel als sleutelindicator

Je consumptieprofiel biedt erg waardevolle informatie. Rekening houdend met je bedrijfsactiviteit kan het onregelmatigheden aan het licht brengen, zoals verbruikspieken (bv. het opladen van elektrische wagens bij aankomst van de medewerkers) en -dalen. Het laat ook toe om je verbruik te vergelijken met dat van andere bedrijven in de sector en het potentieel in te schatten voor eventuele projecten m.b.t. bijvoorbeeld energieproductie en -efficiëntie. Naast het optimaliseren van je profiel is het belangrijk om de perfecte match tussen verbruik en leveringscontract te vinden. Voor bedrijven die erg veel verbruiken tijdens de winter, wanneer de tarieven hoger zijn, kan het bijvoorbeeld interessant zijn om met vaste tarieven te werken. Je kan ook je consumptieprofiel beter afstemmen op je contract. Bijvoorbeeld door je verbruik beter te spreiden over de kalmere en drukkere periodes.

Efficiënter en dus minder verbruiken

Energie-efficiëntie is een tweede belangrijke factor die je verbruik kan doen dalen en een grote impact kan hebben op je energiefactuur. Het aanpassen van bestaande gewoontes, maar ook nieuwe projecten kunnen bijdragen aan een efficiënter energieverbruik. Denk daarbij aan het veranderen van het type verlichting, het aanpassen van de temperatuurinstellingen van de verwarming, een regeling plaatsen voor de HVAC…

Productie- en leveringsoverwegingen

Een derde hefboom is de productie en toelevering van energie. Je kan zelf energie produceren met behulp van zonnepanelen of warmtekrachtkoppeling. Bij dat laatste wordt er gebruik gemaakt van de restwarmte die ontstaat bij het produceren van elektriciteit. Wanneer je zelf energie produceert, houd je je kosten op middellange en lange termijn onder controle. Bovendien verkrijg je meer onafhankelijkheid wat energie betreft. Wat de toelevering betreft, is de match tussen energiebron en verbruiker belangrijk. Gebruik je de juiste energie (gas, mazout, elektrisch…)? Komt een ander type aansluiting op het distributienetwerk voordeliger uit? Kunnen meetsystemen op afstand de levering van mazout optimaliseren?

Een leveringscontract op jouw maat

Het komt er ten vierde op aan het leveringscontract te vinden dat het best bij je profiel aansluit, rekening houdend met de situatie op de energiemarkt. Er zijn bijvoorbeeld vaste (voor 1, 2 of 3 jaar), variabele en ‘klik’-contracten. Bij die laatste kan je de prijs vastzetten tijdens een bepaalde periode. Ook externe factoren zoals de CO2-uitstoot en de energiemix (aandeel vernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling…) kunnen een rol spelen. Daarnaast kunnen de marges van de leveranciers onderhandeld worden.

Belastingvermindering en subsidies

Het is ten slotte de moeite waard om na te gaan of je recht hebt op belastingvermindering of subsidies, bijvoorbeeld in het kader van projecten voor het verminderen van je energieverbruik. Deze initiatieven kunnen uitgaan van de federale regering, de regionale regeringen of de leveranciers en netbeheerders zelf.

Het belang van het totaalplaatje

Wees ervan bewust dat het steeds mogelijk is om je energiekost te verminderen, zelfs bij ongunstige marktcondities. Voor een optimale besparing, neem je best het geheel van de verschillende elementen onder handen: het consumptieprofiel, de energie-efficiëntie, de productie & levering, het leveringscontract en mogelijke belastingverminderingen of subsidies. Een waardevolle oefening gezien een lagere energiekost middelen vrijmaakt voor onder andere digitalisering en innovatie. Graag wat hulp bij het optimaliseren van je energieverbruik? De ERA-partners staan je met plezier bij.