Een opvallende verschuiving die we vandaag zien gebeuren, is de tendens naar de outsourcing en/of centralisatie van niet-strategische aankopen, ook bij kleinere bedrijven.

Niet-strategische aankopen worden steeds meer uitbesteed

Een opvallende verschuiving die we vandaag zien gebeuren, is de tendens naar de outsourcing en/of centralisatie van niet-strategische aankopen, ook bij kleinere bedrijven.

Meer en meer bedrijven nemen hun aankoop-strategie onder de loep. Ook kleinere ondernemingen, met minder dan 10 miljoen euro omzet, kopen op een steeds meer gestructureerde manier aan. Dit zet op zijn beurt een gezonde druk op de grotere spelers, die moeten volgen om in hun markt competitief te blijven. We zien dat grote bedrijven hun eigen aankoopresources dan weer vooral inzetten ten dienste van hun kernactiviteiten.
De niet-strategische aankopen, die vaak behoren tot de zogenaamde ‘tail spend’, worden gecentraliseerd, onder meer in Oost-Europa, of uitbesteed. Er is immers nog niet echt een pan-Europese markt voor niet-strategische aankopen. Dan vormt uitbesteding aan een gespecialiseerde partner met een Europees netwerk, zoals ERA, een goede alternatieve aanpak, waarbij het eigen aankoop-team zich kan toeleggen op een succesvolle ondersteuning van de strategische bedrijfsactiviteiten.