Een stijging van je verzekeringspremie vermijden. Dat was tot nu toe de grootste bekommernis omtrent de verzekeringspolis van je wagenpark. De tijden zijn echter veranderd. Er is een nieuwe evolutie aan de gang in het verzekeringslandschap.

De nieuwe aanpak van de verzekeringssector

Tegenwoordig bestaat de kans dat niet jij, maar je verzekeringsmaatschappij je polis opzegt. Een verregaande reactie op stijgende kosten door schadegevallen. In dat geval zit er maar één ding op: een nieuwe verzekeraar zoeken. Ondertussen is je schadestatistiek echter gestegen en komt een nieuwe verzekering sowieso duurder uit. In de veronderstelling dat je überhaupt een nieuwe verzekeraar vindt. Je loopt zo steeds achter de feiten aan.

Een proactief rijbeleid als redding

Je doet er dus meer dan ooit goed aan om je schadestatistiek te optimaliseren. Trek hiervoor op tijd aan de alarmbel en hanteer een proactief rijbeleid. Zo vermijd je onnodige premieverhogingen en de zoektocht naar een nieuwe verzekeraar. Ook je arbeidsongevallenverzekering heeft er baat bij. Hieronder enkele tips ter motivatie van defensief rijgedrag bij werknemers:

  • Motiveer respect voor de verkeersregels (geen overtredingen begaan, rijden met gematigde snelheid…)
  • Benadruk het belang van de goede staat van de auto (controles inplannen van zodra er iets niet pluis lijkt)
  • Stimuleer werknemers om hun rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden (rekening houden met regenweer, felle zon, druk verkeer, enz.)
  • Wanneer voorzichtig rijgedrag deel uitmaakt van de bedrijfscultuur, zullen ongevallen minder frequent voorkomen, met alle voordelen van dien. Werknemers zijn best doordrongen van dat gedachtengoed, zodat defensief rijden een automatisme wordt.

    Aandacht voor indirecte kosten

    Wees bovendien op je hoede. Een verzekeringspremie die hetzelfde blijft, is geruststellend, maar zegt niet alles. Denk maar aan de indirecte kosten die sowieso stijgen als je schadestatistiek omhooggaat. Bij het kleinste ongeval is een werknemer al snel een aantal uren afwezig en wordt er een tijdrovende administratieve molen in werking gezet. De kosten die daaruit voortkomen, lopen snel op, zeker bij een vloot van een honderdtal auto’s of meer.