Danny Vandormael

Danny Vandormael

Danny Vandormael is Master in de Germaanse Talen en behaalde tevens een MBA. Hij begon zijn professionele carrière in een sales-functie buigt vandaag op meer dan 25 jaar ervaring in senior management posities bij verschillende internationale ondernemingen.

Danny is Partner bij Expense Reduction Analysts sinds 2020. Hij focust op klantenacquisitie en op project management. Zijn lange ervaring in change management helpt hem in het duurzaam implementeren van optimalisatietrajecten. Verder stelt hij zijn specialistische kennis ter beschikking van het ERA-netwerk in diverse domeinen van industriële dienstverlening (voornamelijk schoonmaak en onderhoud, bewaking en beveiliging en smart yard management, een specifiek onderdeel van de logistieke flow).


Danny Vandormael is Master in Germanic Languages and also obtained an MBA. He started his professional carrier in a sales position and can today rely on more than 25 years of experience in senior management positions with different international companies.

Danny is Partner with Expense Reduction Analysts since 2020. He focuses on client acquisition and project management. His longstanding experience in change management helps him to implement optimisation projects in a sustainable way. He put his specialist knowledge in different industrial services at the service of the ERA-network as well (particularly in cleaning & maintenance, security & electronic protection of sites and in smart yard management, a specific part in the logistics flow).