Danny Vandormael

Danny Vandormael

Danny Vandormael is Master in de Germaanse Talen en behaalde tevens een MBA. Hij begon zijn professionele carrière in een sales-functie en buigt vandaag op meer dan 25 jaar ervaring in senior managementposities bij verschillende internationale ondernemingen.

Danny is Partner bij Expense Reduction Analysts sinds 2020. Zijn lange ervaring in change management helpt hem in het duurzaam implementeren van optimalisatietrajecten. Hij stelt zijn specialistische kennis ter beschikking van het ERA-netwerk in diverse domeinen van industriële dienstverlening, voornamelijk schoonmaak en onderhoud, beveiliging en smart yard management, een specifiek onderdeel van de logistieke flow. Verder is hij expert in sustainability en waste management.


Danny Vandormael is Master in Germanic Languages and also obtained an MBA. He started his professional carrier in a sales position and can today rely on more than 25 years of experience in senior management positions with different international companies.

Danny is Partner with Expense Reduction Analysts since 2020. His longstanding experience in change management helps him to implement optimisation projects in a sustainable way. He put his specialist knowledge in different industrial services at the service of the ERA-network, particularly in cleaning & maintenance, security & electronic protection and in smart yard management, a specific part in the logistics flow. He is also expert in sustainability and waste management.