Dit jaar viert ERA een dubbele verjaardag. ERA International mag immers 25 kaarsen uitblazen en het is bovendien 10 jaar geleden dat Expense Reduction Analysts ook in België voet aan land zette. Ondertussen heeft de organisatie dus al een kwart eeuw aan ervaring opgebouwd en mag het zich wereldwijde marktleider noemen op vlak van efficiëntieverbetering. Tijd voor een stand van zaken! We stelden Johan Van Delm, Managing Partner bij ERA, enkele vragen.

 

Hoe is ERA geëvolueerd in die 25 jaar?

Er is inmiddels al heel wat veranderd in de sector van kostenoptimalisatie. Zo kijken bedrijven hier ondertussen anders tegen aan. Het besef groeit dat efficiëntieverbetering niet enkel nuttig is in tijden van recessie of wanneer een bedrijf minder goede resultaten haalt. Het vergroten van winstmarges en efficiëntie is ten allen tijde welkom en opportuun, zeker in de competitieve samenleving van vandaag. Het laat bedrijven met name toe meer te investeren in vernieuwing.  

 

Ook onze werkwijze is gegroeid doorheen de jaren. In de beginperiode werd bijvoorbeeld eerder gekeken naar een beperkt aantal relatief kleine, niet-strategische kosten. Nu komen er veel meer verschillende kostencategorieën aan bod, waaronder ook meer fundamentele kostenposten zoals bijvoorbeeld cash management of alternatieve energiebronnen. We hanteren nu ook een bredere category aanpak. Vroeger werden het onderhoud van airco’s en dat van liften bijvoorbeeld als twee aparte categorieën onderzocht. Nu wordt er eerder bekeken wat er binnen een organisatie allemaal onder facility management valt en wat daarvan geclusterd kan worden. Zo kun je veel verder gaan qua optimalisatie. Daarnaast is er ook meer sprake van een sectoriële benadering. Zo kunnen benchmarks meer uitgespeeld worden. Health care is een goed voorbeeld. De optimalisatie van de kost en het gebruik van medische gassen of van de onderhoudskosten van het medische materieel is zeer nuttig voor een ziekenhuis.   

 

Ook de internationale aanwezigheid en expertise van ERA is niet meer te vergelijken met vroeger. Momenteel bestaat de organisatie al uit meer dan 700 experten, verspreid over meer dan 30 landen. 

 

Wat maakt ERA dan zo uniek in zijn soort?

Vooral de transparante en gestructureerde manier van werken maakt ERA uniek. Aan dat concept werd door de jaren heen niet geraakt. Het ‘no cure, no pay’-principe werd gehandhaafd. De klant komt op die manier niet voor verrassingen te staan en hoeft geen risico’s te nemen die hem op het einde van de rit misschien niets opbrengen. Zeker voor kmo’s is dat een belangrijk argument. Bovendien richten we ons op het bekomen van duurzame verbeteringen op basis van op maat ontwikkelde innovatieve oplossingen, met langdurige resultaten. De kracht van onze aanpak bestaat erin dat we dialoog bevorderen, zowel bij onze klant intern als met zijn externe partners, en de efficiëntie vergroten. Zo gaat het bij ERA niet gewoon om besparingen, maar om het optimaliseren van de bedrijfswerking- en processen.

 

Wat brengt de toekomst voor ERA?

We willen nog meer uitbreiden, zowel in de landen waar we nog niet aanwezig zijn als in de bestaande markten zoals België. We proberen te werken met steeds meer experten met specialisaties in verschillende domeinen en sectoren. Zo blijven we ook inzetten op onze lokale vertegenwoordiging en knowhow. We zien de toekomst rooskleurig in gezien onze aanpak volledig strookt met de hedendaagse behoeften van bedrijven. Mensen willen steeds duurzamer leven en werken, en verspilling en inefficiëntie zoveel mogelijk tegengaan. Hetgeen ook het streefdoel is van onze ERA-experten.